Mentálne bariéry

NA ZAČIATKU ZÁLEŽÍ Narodíme sa ako tabula rasa – s čistou, nepopísanou mysľou. Nepoznáme nebezpečenstvá, ovládajú nás čisto iba naše reflexy a pudy.  Postupne, ako sa vyvíjame a rastieme, prechádzame jednotlivými vývinovými fázami a naša osobnosť sa formuje vplyvom ľudí, ktorí nás obklopujú, celkovým sociálnym a kultúrnym prostredím, v ktorom žijeme, ale aj našou vlastnou aktivitou, …

Pozrieť celý článok