Ďakujem – stiahnutie FreeTemplate k CIEĽOM_2krok

ĎAKUJEM ZA VAŠU DÔVERU

Váš FreeTEMPLATE k blogu

AKO NA CIELE

Nestíham… Neviem čo skôr… Mám toho nad hlavu… 

                        je na ceste do Vášho e-mailu.

Ak FreeTEMPLATE hneď nenájdete, nezabudnite skontrolovať zložky Hromadná pošta, Spam alebo Promo.

Váš FreeTEMPLATE si tiež môžete stiahnuť aj tu

Hela ROJKOVIČOVÁ

LIFE | BUSINESS CAREER | Coach & Mentor

Expert v projektovom a procesnom riadení, krízovom a change manažmente, osobnej a firemnej transformácii, vo firemnej kultúre, ale predovšetkým v osobnom rozvoji a vzdelávaní. Žena s vášňou pomáhať ľuďom rásť, pracovať s ich talentami, nachádzať a napĺňať ich poslanie, sny, zlepšovať veci okolo seba, život a jeho kvalitu.

Žena, ktorá verí….

Hela je autorkou kníh 11 PRINCÍPOV a JEDINEČNÉ JA. Inšpiruje ľudí žiť slobodne, s radosťou a naplno každý deň bez ohľadu na to, kde sa dnes nachádzajú. Učí ich ako prakticky využívať poznatky o ľudskom správaní a konaní vo vzťahu k sebe samému, ale aj iným ľuďom tak, aby si mohli naplniť svoje súkromné a pracovné sny a ciele. Učí tiež budúcich, nových aj dlhoročných manažérov využívať ich vlastný, tímový a firemný potenciál a dosiahnuť vďaka tomu nielen ich kariérne ambície.